Universitas Copernicana Thorunensis in Futuro - moduł 6

Universitas Copernicana Thorunensis in Futuro

Projekt "Universitas Copernicana Thorunensis in Futuro - modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni" obejmuje:

  • dostosowanie programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych w regionie i wyposażenie niemal 150 studentów UMK w praktyczne umiejętności;
  • podnoszenie kompetencji u prawie 200 studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju;
  • zorganizowanie wysokiej jakości programów stażowych i zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy dla 150 studentów Wydziałów: Nauk o Ziemi oraz Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK
  • stworzenie pilotażowych i interdyscyplinarnych  studiów doktoranckich dla 33 uczestników pn. Academia Copernicana.
  • w ramach modułu 6 "zarządzanie uczelnią" planowane jest wsparcie informatycznych narzędzi i działania podnoszące kompetencje zarządcze, językowe i w zakresie IT kadr kierowniczych i administracyjnych UMK, którymi objętych zostanie 650 osób. Na UMK powstanie też informatyczny System Integrujący Naukę Dydaktykę Badania Naukowe oraz Administrację (SINDBAd)
Universitas Copernicana Thorunensis in Futuro - moduł 6